Xếp hạng Xem thêm

STT Tên nhân vật Level
updating.. 1
updating 1
updating 1
4 updating 1
5 updating 1
6 updating 1
7 updating 1
8 updating 1
9 updating 1
10 updating 1

Hướng Dẫn hoán đổi ITEM HOÀNG KIM

06:12 14 Tháng Tư, 2019

Có 2 loại vé hoàng kim gồm: Vé hoàng kim cấp 1 và Vé hoàng kim cấp 2, mỗi loại sẽ cho những vật phẩm có giá trị khác nhau. Các loại vé này sẽ có tên riêng gồm Găng, Áo, Nón, Mũ, Quần. Khi sử dụng vé loại nào sẽ nhận được vật phẩm tương ứng. Đặc biệt, nhân vật thuộc giới tính nào sử dụng vé thì sẽ xuất hiện vật phẩm thuộc dòng nhân vật tương ứng.


Sau khi có vé hoàng kim có thể đến gặp NPC Rich tại Elbeland tọa độ 20 215 để tiến hành hoán đổi vật phẩm.NPC Rich tại Elbeland


Các bạn chọn mục Hoán đổi item hoàng kim


Với tỉ lệ thành công 100%, người chơi có thể nhận được vật phẩm từ NPC phù hợp luôn với giới tính của nhân vật sử dụng vé.

Sau đây là những Set Thần có được từ Vé Hoàng Kim:

1. Vật phẩm may mắn cho Pháp SưHades (Loại 1)


Tarosu (Loại 2)


2. Vật phẩm may mắn dành cho Chiến BinhMoro (Loại 1)


Hegatonnui (Loại 2)


3. Vật phẩm may mắn dành cho Tiên NữFour (Loại 1)


Kass (Loại 2)


4. Vật phẩm may mắn dành cho Chúa Tể


Moro (Loại 1): dùng chung với Chiến Binh


Meteruui (Loại 2)


5. Vật phẩm may mắn dành cho Đấu Sĩ


Army (Loại 2)


6. Vật phẩm may mắn dành cho Thuật Sỹ


Office (Loại 1)


Nemesis (Loại 2)


7. Vật phẩm may mắn dành cho Thiết Binh


Moro (Loại 1): dùng chung với Chiến Binh

Hướng dẫn sửa item

Thực chất Vé hoàng kim là những vật phẩm thuê có giới hạn thời gian sử dụng. Giới hạn sử dụng được tính theo độ bền, mỗi món có 255 độ bền.Cứ 40 phút sử dụng, vật phẩm sẽ bị trừ đi 1 độ bền. Khi độ bền xuống mức 0, vật phẩm sẽ mất tác dụng. Để tái sử dụng người chơi có thể gặp để sử dụng chức năng Tinh Luyện Items Hoàng Kim


Chức năng này chỉ có thể sử dụng đối với Vật phẩm May mắn. Khi sử dụng, vật phẩm sẽ được tinh luyện thành Ngọc Liên Hoàn, ngọc này có tác dụng sửa độ bền cho vật phẩm May mắn.

Lưu ý:

– Item không thể ném shop hoặc giao dịch

– Khi ép vé, bạn có thể nhận được vật phẩm có cấp độ ngẫu nhiên và tính năng ngẫu nhiên

– Vé có thể để trong thùng đồ chung và không thể giao dịch được

– Nhân vật dòng nào ép vé thì sẽ nhận được trang bị của dòng nhân vật đó.

– Riêng Thiết Binh, bạn không nên mua vé Găng mắn loại 2 vì nhân vật này không có Găng tay.

– Trong quá trình sử dụng, độ bền của trang bị sẽ giảm đi. Để sửa độ bền, bạn gặp NPC Rich để sử dụng chức năng Tinh Luyện Items. Khi độ bền xuống mức 0, vật phẩm sẽ mất tác dụng và không thể sửa chữa được nữa.