Xếp hạng Xem thêm

STT Tên nhân vật Level
updating.. 1
updating 1
updating 1
4 updating 1
5 updating 1
6 updating 1
7 updating 1
8 updating 1
9 updating 1
10 updating 1

Hướng Dẫn Sử dụng tính năng bán hàng bằng Gcoin

07:03 14 Tháng Tư, 2019

Cũng như phiên bản SS2, cửa hàng Gcoin là sự tiện lợi và nhanh chóng, SS6 vẫn sẽ áp dụng tính năng cửa hàng để hỗ trợ các bạn. Cửa hàng Gcent để thay thế cho Item Vcent giúp mọi người giao dịch thuận lợi hơn và đỡ mất thời gian như trước .. Mọi người đọc hướng dẫn để thao tác chính xác nhất khi giao dịch

Hướng Dẫn

LỆNH CHỈ DÙNG TẠI LORENCIA – NẾU THOÁT GAME HAY CHỌN NHÂN VẬT – LỆNH SẼ TỰ ĐỘNG TẮT
  • Dùng lệnh /sellgcent ( lưu ý đánh lệnh trước khi mở shop để tránh tình trạng người khác mua đồ )
  • Lệnh /sellgcent chỉ hoạt động duy nhất tại server 1 – nếu thành công sẽ bán
  • Lệnh /sellgcent chỉ bán hàng ONLINE , bán hàng OFFLINE hiện đang trong quá trình hoàn tất​
  • Giá trị đặt ở cửa hàng tương ứng với số gcent nhận vd : 1.000 sẻ bằng 1.000 gcent
  • Mỗi lần thoát game, chọn nhân vật đều sẽ tự động HỦY CỬA HÀNG và thành Zen