Xếp hạng Xem thêm

STT Tên nhân vật Level
updating.. 1
updating 1
updating 1
4 updating 1
5 updating 1
6 updating 1
7 updating 1
8 updating 1
9 updating 1
10 updating 1

Hướng Dẫn Sử dụng và Hủy SOCKET

06:15 14 Tháng Tư, 2019

Hướng dẫn chi tiết Hệ Thống Socket

Giới thiệu hệ thống Socket

– Hệ thống socket là tính năng có từ phiên bản Season 4.

– Bằng việc gắn kết các Ngọc Nguyên Tố vào các vật phẩm có Socket sẽ làm tăng sức mạnh của vật phẩm lên 1 cách đáng kể.

– Ba bước để gắn ngọc nguyên tố vào vật phẩm socket:

 

   Hủy tính năng Socket

– Sau khi lắp đặt ngọc nguyên tố vào item mà không thích hợp, các bạn có thể phá hủy ngọc nguyên tố để lấy lại socket trống trên item.

– Có thể tiến hành quá trình phá huỷ thông qua NPC Nhà Nghiên Cứu Seed.

– Không cần phải sử dụng item để phá hủy.

– Lựa chọn Socket cần phá hủy rồi chọn đồng ý, ngọc nguyên tố sẽ bị phá hủy.