BÙA WING THEO Ý

1. Giới thiệu:

  • Có tất cả 7 loại bùa tương đương với 7 chủng tộc
  • Bùa sẽ giúp 100% quay ra loại wing theo ý muốn
  • Bùa chỉ giúp quay ra wing theo ý – Không phải tăng tỉ lệ hợp thành 100%

2. Cách sử dụng:

  • Sau khi cho nguyên liệu quay wing vào thì tiên hành cho bùa wing theo ý vào
  • Ấn hợp thành để tiến hành quay wing
LƯU Ý: BÙA ĐỂ RA WING THEO Ý – KHÔNG PHẢI ĐỂ HỢP THÀNH WING 100%