Xếp hạng Xem thêm

STT Tên nhân vật Level
updating.. 1
updating 1
updating 1
4 updating 1
5 updating 1
6 updating 1
7 updating 1
8 updating 1
9 updating 1
10 updating 1

Chuỗi Sự Kiện Đua Top Open Beta

03:10 18 Tháng Năm, 2019

 

Sự Kiện : Đua Top Level 400 Chủng Tộc 

 • Trong thời gian đua top anh hùng đạt Level 400 nhanh nhất sẽ nhận được phần thưởng giá trị
 • Sự kiện sẽ lấy ra 1 người duy nhất đứng đầu của 7 chủng tộc trên lục địa MU ONLINE
 • Thời Gian : 14:00 18/05/2019 cho đến khi tìm thấy người đạt level 400 

Phần Thưởng : 

 • 500.000 Gcent 
 • 15 Hộp Box 5
 • Bless 30 
 • Chao 5
 • Soul 30 

Sự Kiện : Đua Top Master 

 • Trong thời gian đua top 5 anh hùng lục địa MU ONLINE thực hiện xong nhệm vụ master sẽ được nhận phần thường 
 • Sự kện sẽ lấy 5 anh hùng thực hiện xong nhiệm vụ Master 
 • Thời Gian : 14:00 18/05/2019 

Phần Thưởng : 

 • 500.000 Gcent 
 • 15 Hộp Box 5