Xếp hạng Xem thêm

STT Tên nhân vật Level
updating.. 1
updating 1
updating 1
4 updating 1
5 updating 1
6 updating 1
7 updating 1
8 updating 1
9 updating 1
10 updating 1

Tổng Hợp Sự Kiện MU Online

04:12 18 Tháng Tư, 2019

Thời Gian Sự Kiện Boss 

Thời gian boss vàng xuất hiện cách 4 tiếng/1 lần bắt đầu từ 0:00 hằng ngày với các khung giờ sau 0:00 4:00 8:00 12:00 16:00 20:00

Giới thệu sơ qua về hệ thống Boss tại MU Đế Chế 

HP và Def boss sẽ chuẩn form webzen luôn mọi người nhé tất cả các Class đều có thể săn được boss 

Boss sẽ không ăn dmg độc của skill Mưa Độc Tố , Phóng Độc.Thay vào đó BQT MU sẽ điều chỉnh Def Boss và HP để mọi nhâ vật đều có thể săn được boss mang tính công bằng cho tất cả các chủng tộc tham gia tại MU Đế Chế 

Sẽ có thêm 2 sự kiện Custom mới do BQT MU Đế Chế tự viết ra để tăng phần sôi động cho người chơi và là một sâ chơi giải trí vào mỗi buổi tối 

  • Sự Kiện Tổ Đội Săn Thỏ : sẽ diễn ra vào 21:10 mỗi tối tại server 2,3 tại map Tarkan,thời gian sự kiện sẽ là 7 phút 
  • Sự Kiện Tổ Đội Săn Boss : sẽ diễn ra vào 21:30 mỗi tối tại server 2,3 tại map Devias 3.Giết hết boss sự kện sẽ kết thúc

Boss sẽ phân chia theo map và khu vực 

BOSS KUNDUN SERVER
Tên BossThời GianBản ĐồHộp
Rồng Vàng0h00 4h/1 lầnDevias,Lorencia,NoriaBox 3
Kim Long0h00 4h/1 lầnKanturu Relics,RaklionBox 5
Chiến Binh0h00 4h/1 lầnRaklionBox 4
Long Vương0h00 4h/1 lầnAtlansBox 4
Người Máy Titan0h00 4h/1 lầnDeviasBox 2
Golden Goblin0h00 4h/1 lầnNoriaBox 1
Robo Vàng0h00 4h/1 lầnTarkanBox 5
Golden Soldier0h00 4h/1 lầnDeviasBox 1
Golden Rabbit0h00 4h/1 lầnElbelandBox 1
Golden Knight0h00 4h/1 lầnDungeonBox 1
Golden Devil0h00 4h/1 lầnDungeonBox 2
Golden Vepar0h00 4h/1 lầnAtlansBox 2
Golden Wheel0h00 4h/1 lầnTarkanBox 3
Golden Stone Golem0h00 4h/1 lầnAidaBox 3
Golden Crust0h00 4h/1 lầnIcarusBox 3
Golden Satyros0h00 4h/1 lầnKanturuBox 4
Golden Twin Tail0h00 4h/1 lầnKanturu RelicsBox 4
Golden Napin0h00 4h/1 lầnSwamp of PeaceBox 5

 

Thời Gian Sự Kiện Ingame : 

SubTên Sự KiệnThời GianPhần ThưởngGhi Chú
2,3Blood Castle0:25 Mỗi 2h/ 1 lầnJewly,ExpHằng ngày
2,3Blood Castle (VIP)18:25 20:25 22:25Jewly,Exp400 Monsters/1Jewly
2,3Chao Castle9:00 13:00 17:00 21:00Jewly,Đồ ThầnHằng ngày
2,3Devil Square1:25 Mỗi 4/1 lầnJewly,ExpHằng ngày
2,3Devil Square (VIP)13:25 17:25 21:25Jewly,Exp500 Monster/1Jewly
2,3Tháp Linh LuyệnCả ngàyJewly,Exl,EXPHằng ngày
2,3Raklion (Selupan)9:00 13:00 23:00Socket,Exl,ThầnHằng ngày
2,3Sky Event15:00Socket,Exl,ThầnHằng ngày
2,3Happy HourNoneNoneNone
2,3Nhân Đôi EXPChủ nhậtX2 Exp Toàn SVHằng Tuần
2,3Drop Lông VũSau Open 1 tuầnLông VũHằng ngày
2,3Imperial GuardianSau Open 2 tuầnExlHằng tuần
2,3Medusa EventSau Open 4 tuầnExlHằng tuần
2,3Tổ Đội Săn Thỏ21:10JewlyCustom Event ngày
2,3Tổ Đội Săn Boss21:30Box KundunCustom Event ngày